Dom starejših občanov Tezno

Dom starejših občanov Tezno

Dom starejših občanov Tezno je javni socialno varstveni zavod, ustanovljen z namenom zagotavljanja institucionalnega varstva in oskrbe starih ljudi. Dom je pričel s svojim delovanjem 16.2.2004.

Dom razpolaga s kapaciteto 222 postelj v 115 stanovanjskih enotah, ki so razporejene v na 5490 m2 bivalnih in uporabnih površinah. Dom je obdan z urejenim in za vse stanovalce primerno zaščitenim vrtom, v katerem je tudi senior park, torej vadbene postaje posebej prilagojene starostnikom, s katerimi vzdržujejo in ohranjajo sposobnost samostojnega gibanja in ravnotežja. V letu 2012 so za urejenost vrta prejeli najvišje priznanje Hortikulturnega društva Maribor, Kristalna vrtnica.
Zavedajoč se potrebe po preverjanju kakovosti lastnega dela, so leta 2007 v Domu starejših občanov Tezno pričeli uvajati sistem preverjanja kakovosti storitev E-Qalin, ki je vseevropski model upravljanja s kakovostjo, posebej razvit za področje socialnega varstva. Dom starejših občanov Tezno je bil novembra 2012 deležen skrbnega pregleda dokumentacije in procesov v sami instituciji s strani pooblaščenih presojevalcev iz podjetja Bureau Veritas in je zadostil kriterijem ter za obdobje treh let pridobil, kot tretji Dom v Sloveniji, certifikat kakovosti storitev po mednarodnem modelu E-Qalin®.

Dom Tezno zaposluje 125 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 16 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je organizacija učinkovito implementirala izbrane ukrepe ob podpori in zavzetosti odgovornih oseb za njihovo izvajanje.

Implementirani ukrepi doma:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi na področju DPP
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Načrtovanje letnega dopusta
 6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 9. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 10. Dan odprtih vrat
 11. Druženje med zaposlenimi
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 14. Obdaritev novorojenca
 15. Ponudba za prosti čas
 16. Novoletno obdarovanje otrok