Dom starejših Šentjur

Dom starejših Šentjur

V Domu starejših Šentjur nudijo stanovalcem raznovrstne, kvalitetne in strokovne storitve s ciljem, da zagotovijo stanovalcem višjo kakovost življenja in bivanja. Spoštujejo posameznikove želje in potrebe, ki jih z razumevanjem skušajo izpolniti.
Skupaj se trudijo, da bi bil DOM res Dom za vsakega izmed stanovalcev, čas preživet v njem pa enako poln, kot so bila vsa druga obdobja v življenju. V ta namen strokovne službe skrbijo za kvalitetno in strokovno oskrbo in nego ter za pestro družabno in kulturno življenje, kjer lahko vsak najde nekaj zase.

Dom zaposluje 82 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizijskem poročilu, je revizija potrdila učinkovito implementacijo izbranih ukrepov ob podpori in zavzetosti odgovornih oseb za njihovo izvajanje, vodstvo pa veliko vlaga v izobraževanje zaposlenih, tako s področja strokovnih znanj kot osebnostne rasti in iskanja novih, boljših načinov dela.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi na področju DPP
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanja dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine –H
 5. Časovni konto
 6. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 7. Fleksibilni dnevni odmori
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenje
 9. Ukrepi za varovanje zdravja
 10. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 11. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 12. Dan odprtih vrat
 13. Druženje med zaposlenimi
 14. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

Izbrani ukrepi organizacije v drugem triletju:

1. Otroški časovni bonus
2. Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
3. Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju kadra
4. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
5. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
6. Otroci v organizaciji/podjetju