Dom Sv. Jožef

Dom Sv. Jožef

Dom Sv. Jožef je zasebni zavod, ki so ga v letu 1997 ustanovili lazaristi z namenom širjenja svojega poslanstva. Prvotni dejavnosti duhovno prosvetnega centra, sta se v letu 2004 pridružili še orglarska šola in maja 2008 varstvo starejših. Danes je v zavodu 71 zaposlenih. V zavodu se letno zvrsti okoli 700 različnih prireditev: koncertov, seminarjev in predavanj, duhovnih vaj in tematsko obarvanih počitniških dni. V Domu sv. Jožef je 121 stanovalcev, ki jim na osnovi podeljene koncesije za izvajanje institucionalnega varstva starejših skušamo ustvariti oz. nadomestiti dom; našim zaposlenim pa delovno okolje približati do te mere, da bodo čim lažje usklajevali službene obveznosti z domačimi.

Dom sveti Jožef zaposluje 78 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu,  je dom glede na dosežene rezultate izvajanja ukrepov do prejema polnega certifikata povsem upravičen, ukrepe so zaposleni sprejeli z navdušenjem in jih ustrezno koristijo. Zaposleni so z uvedbo projekta zadovoljni, pozitiven in naklonjen odziv zaposlenih z uvajanjem ukrepov DPP je viden tudi iz intervjujev z družinami, ki so jih objavili v njihovem internem glasilu.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Otroški časovni bonus
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Dodaten izredni dopust
 8. Redna delovna srečanja zaposlenih
 9. Dan odprtih vrat
 10. Filozofija/načela vodenja
 11. Izobraževanje in ocenjevanje vodij
 12. Varstvo šolskih otrok v organizaciji

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 3. Izobraževanja za starše/partnerje