Dom upokojencev Domžale

Dom upokojencev Domžale

Dom upokojencev Domžale je prijazen dom, srčnih ljudi. Je javni socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Velika, svetla stavba z velikim parkom stoji v središču Domžal. Celodnevno oziroma dnevno bivanje je namenjeno osebam starejšim od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje in zato potrebujejo manjši ali večji obseg neposredne osebne pomoči. Zaposleni v domu si prizadevajo, da bi bili stanovalci zadovoljni tako s kakovostjo njihovega dela, kot tudi z njihovo pripravljenostjo, da jim prisluhnejo in jim nudijo storitve na spoštljiv in prijazen način. Starejšim, ki živijo še doma, nudijo nekatere storitve, ki predstavljajo delno razbremenitev skrbi svojcev.

Dom zaposluje 85 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno izvajanje zastavljenih ukrepov, predvsem ob veliki osebni podpori in zavzetosti direktorice, kar daje projektu še posebno težo.

Implementirani ukrepi doma:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Fleksibilni dnevni odmori
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Možnost konzultacij ali soodločanja o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 11. Ponudba za prosti čas
 12. Otroci v podjetju
 13. Za otroke zaposlenih v podjetju