Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je javni socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Stanovalci lahko sodelujejo v skupinah za samopomoč in v drugih tematskih skupinah, se družijo s prostovoljci, se vključujejo v programe in medgeneracijska povezovanja, ki jih izvajajo Ljudska univerza Jesenice, Zavod Jelša, osnovne šole in vzgojno varstvena organizacija, obiskujejo prireditve in druge dogodke v domu). Zaposleni v domu si prizadevajo, da bi bili stanovalci zadovoljni tako s kvaliteto njihovega dela, kot tudi z njihov pripravljenostjo, da jim prisluhnejo in jim nudijo storitve na spoštljiv in prijazen način.

Dom zaposluje 137 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 16 ukrepov. Kot je zapisano v revizijskem poročilu, zavod vse ukrepe izvaja tekoče in korektno. Vodstvo projekt podpira, zaposleni pa so priložnosti, ki so jih s tem pridobili, lepo sprejeli.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni Osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Časovni konto
 7. Otroški časovni bonus
 8. Fleksibilni delovni odmori
 9. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 10. Ukrepi za varovanje zdravja
 11. Možnost izrednega dela od doma
 12. Delovno srečanje zaposlenih
 13. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 14. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 15. Psihološko svetovanje in pomoč
 16. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda – nadgradnja
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 4. Varstvo šolskih otrok v podjetju
 5. Prostor za sproščanje