Dom upokojencev Vrhnika

Dom upokojencev Vrhnika

Dom upokojencev Vrhnika leži na zahodni strani Vrhnike ob cesti, ki vodi v Star Maln. 

Zaposleni doma ves čas svojega obstoja svoje poslanstvo opravljajo s srcem in veliko zagnanostjo. Skupaj s stanovalci in stanovalkami, njihovimi svojci, prostovoljkami in drugimi zunanjimi sodelavci se po svojih močeh trudijo za dobro sožitje in ustvarjanje pogojev za primerno bivalno okolje ter dobro nego in oskrbo.
V domu se živo prepleta življenje z ožjim in širšim okoljem. Stalno potekajo različne prireditve in razstave, nastopi pevskih zborov, obiski otrok iz vrtcev in šol, predavanja ob diapozitivih. Zaposleni skupaj s stanovalci in gosti proslavljajo in obeležujemo državne in cerkvene praznike in vsako leto pripravijo tudi piknik za stanovalce in svojce. V povprečju se odvijajo 3 do 4 prireditve na mesec.
Veliko prostovoljk v svojem prostem času še dodatno poskrbijo za dobro počutje »svojih« stanovalcev. Druge – upokojenke, polne življenja in zamisli, pa jim prihajajo pomagat na razne načine in prispevajo tisto najbolj dragoceno: del sebe in svojega časa.
Vsi skupaj prispevajo k temu, da se dom razvija, raste, živi in dobro opravlja svoje poslanstvo.

Izbrani ukrepi v prvem triletju:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Izmensko delo
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 6. Druženje med zaposlenimi
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Kroženje in opazovanje služb
 9. Obdaritev otrok zaposlenih
 10. Ponudba za prosti čas
 11. Prostor za sproščanje