Dravske elektrarne Maribor

Dravske elektrarne Maribor

Dravske elektrarne Maribor so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Z 8 hidroelektrarnami na reki Dravi in z 2 malima hidroelektrarnama Dravske elektrarne Maribor proizvedejo kar 80 odstotkov slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom mednarodno priznanega certifikata RECS (Renewable Energy Certificates System). Kakovostno hidroenergijo zagotavljajo na okolju prijazen način in s spoštovanjem načel trajnostnega razvoja.

Družba, ki je v lasti Holdinga Slovenske elektrarne in Republike Slovenije, je v skladu s svojimi razvojnimi načrti tudi med najpomembnejšimi naložbeniki izgradnje spodnjesavskih elektrarn – največjega razvojnega projekta slovenskega elektrogospodarstva.

Podjetje Dravske elektrarne Maribor zaposluje 279 sodelavcev in sodelavk in je uspešno izvedno 12 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 5.3.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija je potrdila visok nivo uspešnosti implementacije izbranih ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Časovni konto
 6. Otroški časovni bonus
 7. Pooblaščenec za vprašanja usklajevanja dela in družine
 8. Delovna srečanja
 9. Filozofija/načela vodenja
 10. Štipendiranje za otroke zaposlenih
 11. Psihološko svetovanje in pomoč
 12. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Delovni čas po življenjskih fazah
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Pooblaščenec za vprašanja enakih možnosti
 5. Dan odprtih vrat
 6. Druženje med zaposlenimi
 7. Obdaritev novorojenca
 8. Otroci v organizaciji/podjetju