Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. V slovenskem prostoru so prisotni že od leta 1994 in so ena največjih institucij, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti v Sloveniji. Od leta 2007 je program »Projekt Človek« javni socialnovarstveni program. Osnovno poslanstvo naše organizacije je humanitarnost, strokovna pomoč zasvojenim, zagovarjanje abstinence ter kvalitetno življenje brez drog. Delujejo v 6 slovenski regijah (Osrednjeslovenski, Dolenski, Koroški, Primorski, Gorenjski in Podravski regiji). Letno pomoč pri njih poišče okoli 1.000 oseb, tako zasvojenih kot njihovih ključnih bližnjih oseb, zanje pa poskrbi 40 redno zaposlenih delavcev različnih profilov in 45 prostovoljcev.

Društvo zaposluje 43 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 9.3.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji ugotovljen učinkovit način implementacije vseh ukrepov in zavzetost obeh pooblaščenk. Vodstvo projekt zelo podpira in živi v skladu s filozofijo družini prijaznega podjetja, izredno pohvalno pa je, da so ukrep Novoletno obdarovanje otrok razširili in poleg otrok zaposlenih obdarili še osem otrok uporabnikov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Možnost izrednega dela doma
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Brošure
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Novoletno obdarovanje otrok
 13. Otroški časovni bonus (nadgradnja obstoječega ukrepa) – dodatni prost dan za udeležbo na informativnem dnevu otroka

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Otroci v organizaciji/podjetju
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov