Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Nad Ilirsko Bistrico, nekoliko odmaknjen od mestnega vrveža, a dovolj blizu centru mesta, trgovinam, cerkvam, zdravstvenemu domu in avtobusni postaji, stoji Dom starejših občanov Ilirska Bistrica. Osnovna vizija Doma je ohranitev dostojanstva in dobro počutje stanovalcev, k čemur so zavezani vsi zaposleni. 115 zaposlenih, organiziranih v zdravstveno-negovalni, prehrambni in tehnični enoti ter upravi, skrbi za želje in potrebe njihovih stanovalcev.

Dom zaposluje 118 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 16 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je dom v prvem triletnem obdobju implementiral izbrane ukrepe in izkazuje visoko razumevanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja tudi na vodstveni ravni.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Izmensko delo
 2. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 3. Otroški časovni bonus
 4. Fleksibilni delovni odmori
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Nadomeščanje
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 10. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 11. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 13. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 14. Obdaritev novorojenca
 15. Ponudba za prosti čas
 16. Novoletno obdarovanje otrok