Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik

Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik

Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik je javni socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Ponuja kvalitetno osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego 570 stanovalcem v enotah Bokalce in Kolezija ter dobro organizirano osnovno zdravstveno dejavnost. Stanovalci bivajo v eno, dvo in triposteljnih sobah na stanovanjskem, negovalnem in varovanem oddelku na Bokalcah ter v eno in dvoposteljnih sobah na stanovanjskem in negovalnem oddelku na Koleziji. Dom v enoti Bokalce poleg varovanih oddelkov ponuja tudi začasne namestitve in v enoti Kolezija dnevno varstvo, dostavo kosil na dom in prehrano zunanjim uporabnikom v domski jedilnici. Enota Bokalce je umeščena v prijetno okolje z veliko zelenja in s sprehajalnimi potmi v neposredni bližini avtoceste, v enoti Kolezija, ki se nahaja blizu mestnega središča, pa smo zelo ponosni na vrt, ki je poraščen z grmičevjem in drevjem in v letnem času ponuja prijetno senco za druženje in kotičke za kramljanje s svojci.
Dolgoletna tradicija izvajanja dejavnosti v povezavi z jasno oblikovanim poslanstvom, vizijo in vrednotami Domu prinaša sloves da Dom ni samo hiša, dom smo ljudje. Glavno vodilo pri delu in vključevanju stanovalcev v domsko življenje s pestro paleto aktivnosti za prosti čas in kvalitetno fizioterapevtsko obravnavo je upoštevanje stanovalčevih potreb, želja in njihovih zmožnosti.

Dom zaposluje 339 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ugotovljen primeren in učinkovit način implementacije vseh izbranih ukrepov, pa tudi zavzetost in srčnost odgovorne osebe za njihovo nadaljnje izvajanje. Pohvala gre tudi vsem članom tima, ki so s svojim intenzivnim in resnim delom že v obdobju treh let prisluhnili predlogom zaposlenih in uspeli razširiti nekatere ukrepe.

Implementirani ukrepi prvega triletnega obdobja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Izmensko delo
 6. Otroški časovni bonus
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Obdaritev novorojenca
 13. Psihološko svetovanje in pomoč
 14. Obisk dedka Mraza/Božička