Elektro Celje

Elektro Celje

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije kot eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v državi. Podjetje ima dolgoletno tradicijo, izkušnje ter pridobljena bogata strokovna znanja na področju distribucije in prodaje električne energije. Elektro Celje, d. d., kot distributer električne energije skrbi za vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektroenergetskih naprav in objektov na področju Savinjske, Koroške in Spodnjeposavske regije na površini 4.345 km2. Strokovne ekipe skrbijo za izvajanje intervencij v rednem delovnem času in opravljanje dežurne službe zunaj rednega delovnega časa.

Podjetje zaposluje 642 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 9 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 13.2.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje s svojim delovanjem na področju družini prijaznega podjetja in glede na to, da je implementiralo vse planirane ukrepe, upravičilo prejem polnega certifikata.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus- vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Ukrepi za varovanje zdravja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področjih dela in družine
 9. Obdaritev novorojenca

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi – priprava brošure
 3. Dan odprtih vrat
 4. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije