Elektro Maribor d.d.

Elektro Maribor d.d.

Elektro Maribor d.d. podjetje za distribucijo električne energije, je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in eno od petih podjetij za distribucijo električne energije v Republiki Sloveniji. Osnovna dejavnost družbe je distribucija in trgovanje z električno energijo, poleg tega pa se ukvarja tudi s proizvodnjo naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike, tehničnim preizkušanjem, analiziranjem ter drugimi dejavnostmi. Med glavne cilje družbe spadajo zanesljiva in varna oskrba porabnikov z električno energijo, skrb za razvoj omrežja in konkurenčen nastop na trgu električne energije.

Podjetje zaposluje 762 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 10 ukrepov.
Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji potrjen učinkovit način implementacije izbranih ukrepov, ki vključuje tudi iskanje različnih možnosti za čim boljšo izvedbo posameznih ukrepov. Prav tako odgovorne osebe, ki so zadolžene za podporo sistema, izkazujejo svojo zavzetost in predanost sistemu DPP.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 4. Delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 5. Otroški časovni bonus
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Izmenično delo od doma
 8. Delovna srečanja
 9. Filozofija / načela vodenja
 10. Psihološko svetovanje in pomoč

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Delovna obremenitev po življenjskih fazah
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 4. Spodbujanje uveljavljana mlajših sodelavcev