ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. S svojim delom omogočajo uporabnikom kvaliteten in zanesljiv prenos električne energije, dostop do prenosnega omrežja in vodenje prenosnega dela elektroenergetskega sistema Slovenije. Veliko pozornosti namenjajo uvajanju novih tehnologij in z njimi povezanemu širjenju znanja vseh zaposlenih tako v osnovni dejavnosti kot v spremljajočih službah.

Podjetje zaposluje 534 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 14 ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Časovni konto
 3. Delovni čas po življenjskih fazah
 4. Otroški časovni bonus
 5. Načrtovanje letnega dnevnega dopusta
 6. Otroci v organizaciji
 7. Možnost izrednega dela od doma
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Odnosi z javnostmi
 11. Izobraževanje za vodilne – področje usklajevanja dela in družine
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Korporativno prostovoljstvo
 14. Nagrada ob naraščaju

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus -vstop v šolo in uvajanje v vrtec (nadgradnja ukrepa)
 2. Ukrepi za varovanje zdravja (Zamenjava za 3.03 Možnost izrednega dela od doma)
 3. Dan odprtih vrat
 4. Psihološko svetovanje in pomoč
 5. Počitniški programi za šoloobvezne otroke