ELRAD ELECTRONICS d.o.o.

ELRAD ELECTRONICS d.o.o.

Podjetje ELRAD International je bilo ustanovljeno leta 1996 z osnovno dejavnostjo – razvoj in proizvodnja elektronskih naprav. Za svoje kupce razvijajo in proizvajajo elektronske sklope za končne izdelke na področjih malih gospodinjskih aparatov, električnih orodij, bele tehnike, avtomobilske industrije in drugih področij. Svojo dejavnost podjetje uspešno širi tudi v tujini. Družba ELRAD International, d.o.o. želi tudi v bodoče biti ena izmed vodilnih družb na področju razvoja in proizvodnje raznovrstnih elektronskih regulacij. Vsi zaposleni želijo s kupci in dobavitelji vzpostavljati, nenehno nadgrajevati in poglabljati dolgoročne partnerske odnose.

Podjetje ELRAD zaposluje 444 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje  učinkovito implementiralo izbrane ukrepe, katere dopolnjujejo z obstoječo kulturo podjetja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 6. Brošure
 7. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 8. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Druženje med zaposlenimi in ponudba za prosti čas
 3. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke