ENGROTUŠ d.o.o. in TUŠ NEPREMIČNINE d.o.o.

ENGROTUŠ d.o.o. in TUŠ NEPREMIČNINE d.o.o.

Skupina Engrotuš zaposluje 3067 sodelavk in sodelavcev in je do februarja 2023 uvedla 13 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi skupine:

 1. Izmensko delo
 2. Otroški časovni bonus
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Spodbujanje inovativnosti zaposlenih
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 13. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih