FIPOSOR d.o.o.

FIPOSOR d.o.o.

Družba za finančno poslovne storitve in davčno svetovanje FIPOSOR d.o.o. s sedežem v Ormožu, je bila ustanovljena leta 1992. Na trgu želijo biti uveljavljeni kot ponudnik hitrih, zanesljivih, odgovornih in predvsem kvalitetnih storitev. Za storitve, ki jih opravijo, prevzamemo tudi odškodninsko odgovornost. Največji delež opravljanja dejavnosti zajemajo storitve vodenja poslovnih knjig in izdelava obračunov za dejavnosti d.o.o. in s.p. iz gospodarskega področja ter dejavnosti iz negospodarstva.

Podjetje zaposluje 11 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 10 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 7.5.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila visok nivo uspešnosti implementacije izbranih ukrepov. Zaradi majhnega števila zaposlenih, pristnih medčloveških odnosov in naklonjenosti direktorja poteka izvajanje ukrepov in njihovih razširjenih vsebin spontano in na nivoju reševanja individualnih razgovorov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

  1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
  2. Načrtovanje letnega dopusta
  3. Nadomeščanje
  4. Komuniciranje z zaposlenimi
  5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  7. Druženje med zaposlenimi
  8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
  10. Novoletno obdarovanje otrok