GEN energija d.o.o.

GEN energija d.o.o.

GEN energija d.o.o. je krovna družba v skupini GEN. Kot holdinška družba upravlja z udeležbo v odvisnih in skupaj obvladovanih družbah tako, da v skladu s posameznimi akti o ustanovitvi oziroma družbenimi pogodbami sodeluje na skupščinah, upravlja s finančnimi rezultati odvisnih družb, potrjuje potrebne dokumente ter imenuje predstavnike v nadzorne svete odvisnih in skupaj obvladovanih družb. Poslanstvo družbe je zanesljiva oskrba z nizkoogljično električno energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov po konkurenčnih cenah.

GEN energija zaposluje 53 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, se vseh 12 ukrepov v praksi zelo uspešno izvaja, izpostavljeno je bilo tudi komuniciranje z zaposlenimi, ki je intenzivno in uspešno.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrte
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 6. Druženje med zaposlenimi
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Ponudba za prosti čas
 12. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
 2. Vključitev tematike usklajevanja v letne razgovore
 3. Interni razpisi
 4. Dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih