Dom upokojencev Ptuj

Dom upokojencev Ptuj

Dom upokojencev Ptuj je največji javni socialno varstveni zavod v Sloveniji, ki po primarni dejavnosti opravlja socialnovarstvene storitve celodnevnega institucionalnega varstva starejših in odraslih oseb s posebnim potrebami z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju.

Institucionalno varstvo je organizirano tako, da nastanitev v domu stanovalcem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine in obsega osnovno in socialno oskrbo.

Storitve osnovne oskrbe zajemajo bivanje, organiziranje prehrane in tehnično oskrbo, medtem ko socialna oskrba zajema strokovno vodene dejavnosti namenjene izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja stanovalcev.

Našim stanovalcem je v skladu s področno zakonodajo zagotovljeno tudi zdravstveno varstvo v okviru katerega se opravlja zdravstvena nega in rehabilitacija, ki temelji na novih spoznanjih s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege s ciljem ohranjati in/ali krepiti zdravje stanovalcev ter jim omogočiti čim večjo neodvisnost pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnostih.

V domu nudimo širok nabor različnih aktivnosti in možnost civilnih udejstvovanj, sodelujemo z različnimi organizacijami, društvi, lokalnimi skupnostmi in smo vključeni v različne projekte z namenom, da lahko naši stanovalci zadovoljijo svoje potrebe in jim je omogočeno, da najdejo in izberejo tisto, kar jim najbolj ustreza.

Na naši več kot 95 letni razvojni poti smo glede na vedno večje povpraševanje po storitvah institucionalnega varstva širili kapacitete, izvajali organizacijske spremembe, skrbeli za razvoj na področju kakovosti storitev, zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in drugih sodelujočih.

Danes izvajamo dejavnost v petih enotah – na Ptuj, enota Muretinci, enota Kidričevo, enota Juršinci in enota Koper.

Ukrep 1: 1.12 Otroški časovni bonus (A), področje Delovni čas

Ukrep 2: 2.01 Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja (H), področje Organizacija dela

Ukrep 3: 4.01 Komuniciranje z zaposlenimi (H), področje Politika informiranja in komuniciranja

Ukrep 4: 4.02 Komuniciranje z zunanjo javnostjo (H), področje Politika informiranja in komuniciranja

Ukrep 5: 4.03 Anketa Družini prijazno podjetje (H), področje Politika informiranja in komuniciranja

Ukrep 6: 4.05Delovna srečanja/zbori zaposlenih (A), področje Politika informiranja in komuniciranja

Ukrep 7: 4.10Druženje med zaposlenimi (A), področje Politika informiranja in komuniciranja

Ukrep 8: 4.11 Oglasne deske za zaposlene (A), področje Politika informiranja in komuniciranja

Ukrep 9: 5.03 Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja (H), področje Veščine vodstva

Ukrep 10: 6.13 Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim (A), področje Razvoj kadrov,

Ukrep 11: 7.04 Obdaritev otrok zaposlenih (A), področje Struktura plačila in nagrajevani dosežki

Ukrep 12: 7.05 Ponudba za prosti čas (B), področje Struktura plačila in nagrajevani dosežki

Ukrep 13: 7.08 Psihološko svetovanje in pomoč (B), področje Struktura plačila in nagrajevani dosežki

Ukrep 14: 8.13 Izmenjevalnica (B), področje Storitve za družine