Pošta Slovenije d.o.o. in IPPS d.o.o.

Pošta Slovenije d.o.o. in IPPS d.o.o.

Pošta Slovenije, d. o. o.

Pošta Slovenije smo nacionalni poštni operater, oziroma izvajalec univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji. Skupaj s svojimi odvisnimi družbami, ki tvorijo Skupino Pošta Slovenije, smo pomemben del slovenske družbe in nepogrešljiv partner gospodarstvu. 

V skladu s strateškim razvojnim programom Skupina Pošta Slovenije, ki ima poleg matične družbe še šest odvisnih družb, zasleduje predvsem rast na področju paketov, logističnih storitev in IKT-rešitev. Poslovanje razvijamo v okviru petih strateških stebrov: logistične storitve, paketi, pisma (z direktno pošto), IT-rešitve in prodaja na mreži.

Skupina Pošta Slovenije je danes velika, mednarodna korporacija, s ciljem postati vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev na trgu jugovzhodne Evrope.

Konec leta 2021 je bilo na Pošti Slovenije 5.918 zaposlenih, v celotni Skupini Pošta Slovenije pa 7.982.

Ključno vlogo imamo tudi pri uveljavljanju najvišjih standardov kakovosti poštnega omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in ostalih storitev. Po kakovosti prenosa pošiljk v sklopu univerzalne poštne storitve se uvrščamo v sam vrh evropskih držav.

IPPS Invalidsko podjetje Pošte Slovenije

Družba IPPS je bila ustanovljena aprila 2015 in je hčerinsko podjetje Pošte Slovenije, ki opravlja širok nabor podpornih logističnih dejavnosti v sistemu Pošte.

Invalidsko podjetje je ustanovljeno z namenom ohranjanja delovnih mest in prilagajanja delovnih procesov zmožnostim sodelavcev invalidov. Na invalidsko podjetje Pošta prenaša dele svojih dejavnosti, za katere je bilo ocenjeno, da jih lahko opravljajo zaposleni, ki imajo pri delu različne omejitve. Z več kot 500 zaposlenimi smo med največjimi invalidskimi podjetji v državi.

Izbrani ukrepi zavoda so:

  1. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  2. Komuniciranje z zaposlenimi
  3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  4. Anketa Družini prijazno podjetje
  5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
  6. Organizacija timskega dela
  7. Odklop od službene komunikacije
  8. Vodenje z obiskovanjem timov
  9. Obdaritev otrok zaposlenih
  10. Psihološko svetovanje in pomoč