Generali Zavarovalnica d.d.

Generali Zavarovalnica d.d.

Generali Zavarovalnica d.d. kot delu mednarodne skupine Generali Group so stranke – zavarovanci v ospredju vseh aktivnosti, tako zavarovalnih in svetovalnih kot pri obravnavah škod. Zavedajo se namreč, da postajajo stranke pri zavarovanjih vedno zahtevnejše in da samo zavarovanje še ne pokrije vseh njihovih potreb. Evropsko in svetovno zavarovalništvo v svojo ponudbo vedno bolj vključujeta tudi storitve drugih finančnih dejavnosti. Mednarodno ozadje Generali Group omogoča idealno kombinacijo svetovnih trendov s potrebami njihovih strank.

Podjetje zaposluje 394 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 15 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 3.4.2015.Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila, da v družbi poteka izvajanje izbranih ukrepov zelo uspešno, potrebno pa je tudi poudariti dosežene rezultate v prvem triletnem obdobju.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Organizacija dežurstva
 6. Otroški časovni bonus
 7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 8. Za vsakega otroka do 12 let, dodatni dan dopusta
 9. Ukrepi za varovanje zdravja
 10. Pooblaščenka za vprašanja usklajevanja dela in družine
 11. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Psihološko svetovanje in pomoč
 14. Počitniška ponudba za šoloobvezne otroke
 15. Novoletno obdarovanje otro

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Zdravniški časovni bonus
 2. Uvedba tematike DPP v letne razgovore
 3. Izobraževanje za starše/partnerje