GKN Driveline Slovenija, d.o.o.

GKN Driveline Slovenija, d.o.o.

Začetki podjetja GKN Driveline Slovenija, d.o.o. segajo v leto 1986. Podjetje je del multinacionalke GKN, divizije Driveline, ki je na svojem področju prisotna na 56 lokacijah v 22 državah. Je vodilni svetovni proizvajalec avtomobilskih transmisij in avto delov. Z inovacijami in razvojem inženirskih projektov, vključevanjem zaposlenih, zadovoljstvom kupcev, varstvom okolja in varnim delovnim okoljem, si podjetje prizadeva ohranjati trajnostni razvoj ter slediti zastavljeni poslovni strategiji. Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 340 sodelavcev.

Podjetje zaposluje 400 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bilo potrjeno ustrezno izvajanje vseh sprejetih ukrepov. Ob tem želimo izpostaviti vrsto pozitivnih praks, kot so razširitev nekaterih ukrepov, zavzetost pri izvajanju različnih socialnih projektov, notranje komuniciranje, pa tudi zavzetost najvišjega vodstva ter odgovornih za sistem DPP glede njegovega nadaljnjega vzdrževanja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Organizacija dežurstva
 2. Otroški časovni bonus
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 10. Korporativno prostovoljstvo
 11. Obdaritev novorojenca

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Druženje med zaposlenimi
 2. Določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetij
 3. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim