Grieshaber logistika d.o.o.

Grieshaber logistika d.o.o.

Podjetje Grieshaber logistika d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2005. Poslanstvo podjetja je zagotavljanje celovitih rešitev na področju logistike, preseganje pričakovanj in potreb kupcev, ustvarjanje poslovnih rezultatov v skladu s pričakovanjem lastnika podjetja ob upoštevanju zadovoljstva zaposlenih in ohranitvi njihovega življenjskega standarda. Vizija podjetja je, da bi postali trden, povezovalni člen na področju logistike orodja in se v prihodnosti uvrstili med največje logistične centre za njihovega kupca Bosch v Evropi z dodatnimi programi oz. produkti.

Organizacija je polni certifikat pridobila 3.4.2015. Podjetje zaposluje 123 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, vodstvo aktivno podpira usklajevanje dela in družine in poudarja vlogo vodij pri zagotavljanju možnosti usklajevanja dela in družine, saj to prinaša pripadnost in večjo motiviranost zaposlenih. Optimizem, zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih je opazila tudi revizorka. Ti cenijo trud vodstva in so zadovoljni, da so zaposleni v tem podjetju.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Ukrepi za varovanje zdravja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Brošure
 9. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Dan odprtih vrat
 2. Interni razpisi- nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim
 3. Obdaritev novorojenca