HIT d.d. Nova Gorica

HIT d.d. Nova Gorica

Družba HIT d.d. Nova Gorica je od svojega začetka neločljivo povezana s hotelirstvom, igralništvom in turizmom in razvojem širših okolij, kjer deluje. Sodi med največje evropske ponudnike zabave. V 30 letih se je razvila v kompleksno igralniško-turistično skupino, predano gostom, njihovim željam in visoki kakovosti ponudbe za preživljanje prostega časa. »Dobrodošli v vesolje zabave«, pozicijski slogan korporacije Hit, d.d., je osnovno sporočilo in hkrati povabilo gostom, da vstopijo v svet zabave, kjer lahko vsak izbira med vrsto novodobnih oblik preživljanja prostega časa, ki so gostom v užitek, sprostitev in zabavo.

Hit d.d. zaposluje 1549 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno izvajanje vseh sprejetih ukrepov. Pri tem želimo izpostaviti neposredno vključenost člana uprave v projektno skupino, učinkovito komuniciranje z zaposlenimi preko intraneta in oglasnih desk, izvajanje ostalih aktivnosti, ki dopolnjujejo ukrepe DPP, pa tudi strateški projekt za dvig zavzetosti in izboljšanje organizacijske klime, ki je podprt s 35 različnimi ukrepi.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Brošure
 6. Filozofija/načela vodenja
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Oglaševanje enakih možnosti
 9. Štipendije za otroke zaposlenih
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Ponudba za prosti čas