Hoteli Bernardin d.d.

Hoteli Bernardin d.d.

Hoteli Bernardin d.d. se nahajajo na štirih lokacijah, St. Bernardin Resort, Metropol Resort, Salinera Resort in San Simon Resort, združuje celovito ponudbo kakovostnega preživljanja prostega časa in kongresnih dejavnosti na slovenski obali. V želji izpolniti najvišja pričakovanja vseh gostov, turističnih in poslovnih, Bernardin Group nenehno plemeniti svojo bogato ponudbo v kakovostne storitve za različne ciljne skupine, s čimer prispeva velik delež v mozaik priljubljenosti slovenske Istre.

Podjetje zaposluje 386 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Podjetje je polni certifikat pridobilo 11.1.2016. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila, da je glede na dosežene rezultate in delovanje na področju DPP podjetje do pridobitve polnega certifikata upravičeno.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje za vodilne
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Otroški časovni bonus
 7. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 8. Novoletno obdarovanje otrok
 9. Obdaritev novorojenca
 10. Varstvo šolskih otrok v podjetju
 11. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Dodaten dan odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Obdaritve otrok ob začetku šolskega leta
 3. Izobraževanja za starše/partnerje