LON banka d.d.

LON banka d.d.

LON banka d.d. je vseslovenska bančna hiša, ki svojim komitentom v 15 enotah po celi Sloveniji nudi celotno paleto bančnih storitev, tako za prebivalstvo, kot tudi za pravne osebe. LON je s svojim poslovanjem pričela leta 1992 v poslovni enoti v Kranju, danes pa z izjemno bilančno vsoto in poslovanjem v 15 poslovnih enotah po Sloveniji, predstavlja privlačno in bogato donosno alternativo poslovnim bankam. Ključen razlog obstoja je zadovoljstvo njihovih strank, kar pomeni zagotavljanje hitrih in učinkovitih bančnih storitev.

Hranilnica Lon zaposluje 119 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila primeren način implementacije izbranih ukrepov, pa tudi odločenost organizacije, da bo sistem DPP izvajala še naprej. Ob tem želimo pozdraviti veliko število sprejetih ukrepov, dosledno vodeno dokumentacijo o koriščenju ukrepov, prilagajanje ukrepov v bolj življenjsko obliko, ter visoko udeležbo zaposlenih pri anketiranju.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Postopno podaljševanje delovnega časa po starševski odsotnosti
 7. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 9. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Korporativno prostovoljstvo
 13. Oglaševanje enakih možnosti
 14. Otroci v organizaciji/podjetju

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Obdaritev otrok zaposlenih
 2. Otroški časovni bonus – nadgradnja
 3. Sodelovanje svojcev pri občasnih delih v podjetju
 4. Posojila in finančna pomoč
 5. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim