Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. je bivša Hypo Bank. Usmerjeni so k novim vrednotam: osredotočajo se na bistvo, zagotavljajo učinkovitost in poudarjajo enostavnost. Raje malo stvari počnejo odlično, kot veliko stvari dobro. Zato ne nudijo vsega, temveč zgolj tiste storitve, ki strankam prinašajo večjo dodano vrednost. Učinkoviti so in energijo usmerjaj o v reševanje nejasnosti in krajšanje čakalnih vrst. Strank ne obremenjujejo z zadevami, ki niso pomembne.

Skupina zaposluje 550 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je družba glede na dosežene rezultate in delovanje upravičila prejem polnega certifikata, pri tem pa velja posebej omeniti odnos do zaposlenih ter zelo pozitiven in produktiven način komuniciranja z zaposlenimi.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskava med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro odhoda in prihoda
 6. Novoletno obdarovanje otrok
 7. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 8. Otroški časovni bonus-vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 9. Ukrepi za varovanje zdravja
 10. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 11. Obdaritev novorojenca

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Delovni čas na zaupanje
 2. Varstvo šolskih otrok v podjetju /organizaciji
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov