IMAS d.o.o.

Družba IMAS d.o.o. Sežana je bila registrirana leta 1990. Zrasla je iz obrtniške dejavnosti Bratož – Uršič, ki se je že takrat ukvarjala s projektiranjem, avtomatizacijo in orodjarstvom. Unikatne izdelke proizvajajo izključno po naročilu, za znanega kupca. Ker gre za specifično proizvodnjo, sta najbolj pomembni znanje in vloženo delo. Podjetje je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejelo 17. novembra 2008.
Podjetje zaposluje 52 sodelavcev in je uspešno implementiralo 24 ukrepov.
Podjetje je 25.4.2012 pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje IMAS v triletnem obdobju implementiralo veliko število ukrepov, odnos vodstva in zaposlenih do ukrepov pa je zelo pozitiven, kar je razvidno iz vsakoletne ankete.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Časovni konto
 3. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 4. Otroški časovni bonus
 5. Koriščenje letnega dopusta
 6. Izredni dopust
 7. Dodatni dopust
 8. Nadomeščanje
 9. Teamsko delo
 10. Pravila sodelovanja v teamu
 11. Službene poti
 12. Informiranje o večjih prihajajočih spremembah
 13. Možnost dela doma
 14. Finančna in tehnična podpora delovnih mest doma
 15. Informacijske platforme
 16. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 17. Zabava / izlet za zaposlene
 18. Raziskave mnenja
 19. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 20. Informacije posebnega značaja
 21. Pooblaščenec/-ci za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 22. Angažiranje v javnosti
 23. Filozofija / Načela
 24. Vodstvo in socialne veščine
 25. Ocenjevanje vodilnih s strani podrejenih
 26. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja
 27. Individualni načrti kariernega razvoja
 28. Vzpodbujanje žensk
 29. Družinske obveznosti niso razlog za zavrnitev ali ne-napredovanje zaposlenega
 30. Upoštevanje angažmaja zaposlenega zunaj organizacije/podjetja
 31. Oglaševanje enakih možnosti
 32. Posojila in finančna pomoč
 33. Štipendije za otroke zaposlenih
 34. Opravljanje dela v času šolskih počitnic
 35. Dedek Mraz
 36. Uporaba inventarja podjetja za zasebne potrebe

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Ukrepi za varovanje zdravja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 5. Izobraževanje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 6. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 7. Obdaritev novorojenca