Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d.

Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d.

Začetki podjetja Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d. segajo v leto 1964, ko je upravni odbor takratnega poslovnega združenja DES sprejel sklep, da se za potrebe podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji osnuje skupni elektronski računski center. Družba Informatika, d. d. je nastala, da bi omogočila nadaljnji obstoj integriranega informacijskega sistema (IIS) in izvajanje informacijskih storitev za družbe za distribucijo električne energije, ki so hkrati njeni večinski lastniki. Podjetje deluje na dveh lokacijah – v Mariboru, kjer je tudi sedež podjetja, in v Ljubljani, pri čemer posamezne dejavnosti niso vezane na lokacijo.

Informatika je polni certifikat prejela 10.2.2015. Podjetje zaposluje 107 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 9 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno izvajanje izbranih ukrepov, potrebno pa je izpostaviti dejstvo, da so v družbi uspešnost izvajanja ukrepov redno obravnavali na kolegijih vodstva, izvajanje ukrepov pa so uspešno vključili tudi v sistem vodenja kakovosti.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Organizacija dežurstva
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Analiza bolniških odsotnosti
 4. Informiranje o večjih prihajajočih spremembah
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Načrtovanje letnega dopusta
 2. Izredni izhod zaposlenih
 3. Preventivni zdravniški pregled