Javne službe Ptuj d.o.o.

Javne službe Ptuj d.o.o.

Če bi pogledali od daleč, so Javne službe Ptuj družba, ki izvaja lokalne gospodarske javne službe, od blizu pa podjetje, ki v vseh pogledih uresničuje namen, s katerim ga je ustanovila Mestna občina Ptuj – vzpostavitev kakovostnejšega in učinkovitejšega izvajanja njenih javnih nalog. Raznolikost dejavnosti, ki so združene pod družbo Javne službe Ptuj d.o.o. tako vodstvo podjetja kot zaposlene, spontano vodi k sodelovanju.

Javne službe Ptuj zaposlujejo 136 sodelavk in sodelavcev in so uspešno implementirale 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, uspešno vzdržujejo certifikat DPP, kar so potrdili letni obiski in opravljena revizija. Pozdraviti želimo veliko število ukrepov, nadgradnjo in razširitev nekaterih ukrepov, predvsem pa predanost vodstva, ki se na področju mehkih veščin vsako leto dodatno usposablja, prav tako problematiko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja redno obravnava na svojih kolegijih.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Izmensko delo
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 10. Ocenjevanje vodij s strani zaposlenih
 11. Korporativno prostovoljstvo
 12. Interni razpisi
 13. Obdaritev novorojenca
 14. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 15. Novoletno obdarovanje otrok