JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O.

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O.

Osnovni namen družbe je učinkovito in strokovno zagotavljanje poslovnih funkcij družbam v skupini in drugim poslovnim subjektom. V JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O. povezana javna podjetja izvajajo raznovrstne gospodarske javne službe, ki zagotavljajo osnovne pogoje za delo in zdravo življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana in šestih primestnih občin. V JAVNEM HOLDINGU Ljubljana in povezanih javnih podjetjih se zavedajo, da kompleksne spremembe okolja vedno bolj izpostavljajo zahtevo po učinkovitih, konkurenčnih in k porabnikom usmerjenih javnih službah. Zavzemajo se za razvoj ponudbe takšnih storitev, ki bodo prilagojene tako potrebam porabnikov, kot tudi možnostim javnih podjetij. Poslanstvo javnega holdinga je biti družba za učinkovito in strokovno zagotavljanje poslovnih funkcij družbam v skupini ter tržna usmerjenost družbe k izvajanju storitev drugim poslovnim subjektom.

Javni holding Ljubljana zaposluje 221 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje  implementiralo vse izbrane ukrepe in jih tudi zavzeto izvaja. Z izborom dodatnih ukrepov za novo triletno obdobje pa izkazujejo zavezo k nenehnim izboljšavam organizacijske kulture, ki podpira uravnoteženost zasebnega in poslovnega življenja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Dodatni dnevi odsotnosti brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Oglaševanje enakih možnosti
 11. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Otroški časovni bonus
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Korporativno prostovoljstvo
 5. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju