Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Osnovno poslanstvo organizacije Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je kontinuirana oskrba z najemnimi stanovanji za vse kategorije prosilcev, izboljšanje kvalitete bivanja v že obstoječih najemnih stanovanjih na osnovi načrtovanega dolgoročnega plana vzdrževanja stanovanj, kreditiranje občanov za gradnjo lastnih stanovanj in sodelovanje oziroma načrtovanje razvojnih programov za razvoj stanovanjskega gospodarstva v občinah. V skladu s poslanstvom in vizijo so odgovorni za najustreznejšo preskrbljenost s stanovanji občanov občin, na področju katerih delujejo.

Sklad zaposluje 29 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so revizija in letni obiski potrdili uspešno vzdrževanje in izvajanje sistema DPP. Nekatere ukrepe izvajajo zelo široko (npr. otroški časovni bonus), prav tako so široko koriščeni še nekateri drugi ukrepi. Želimo pozdraviti, da vodstvo sistem DPP aktivno podpira.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Časovni konto
 2. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Otroški časovni bonus
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Otroci v organizaciji/podjetju
 13. Novoletno obdarovanje otrok