Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je začel delovati 1. julija 2002. Tako je v skladu z sprejetim Odlokom o ustanovitvi Sklada prišlo do združitve Oddelka za stanovanjsko gospodarstvo MU MOL, Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin ter Neprofitne stanovanjske organizacije. Sklad je tako postal osrednja institucija za izvajanje stanovanjske politike v Mestni občini Ljubljana, ki izvaja poslovno politiko in stanovanjsko politiko na lokalni ravni ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Mestne občine Ljubljana. Na Javnem stanovanjskem skladu MOL je danes zaposlenih 62 javnih uslužbencev, ki skrbijo za to, da se na letni ravni zagotovi in odda v povprečju približno 100 novih neprofitnih najemnih stanovanjskih enot ter da se gospodarno ravna okvirno s 4200 stanovanjskimi enotami in tako pripomore k zagotovitvi stanovanjske oskrbe približno 12600 meščanov in meščank Mestne občine Ljubljana.

Ob vključitvi v postopek je sklad zaposloval 62 sodelavcev in sodelavk in bo do maja 2021 vpeljal 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
  Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
  Otroški časovni bonus
  Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
  Razvoj socialnih veščin za vodilne
  Obdaritev otrok zaposlenih
  Izobraževanja za starše/partnerje
  Otroci v organizaciji/podjetju