Javni zavod Lekarna Ljubljana

Javni zavod Lekarna Ljubljana

Javni zavod Lekarna Ljubljana je največji javni lekarniški zavod v Sloveniji. Njen ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Lekarna Ljubljana deluje v smeri dvigovanja kakovosti preskrbe z zdravili na področju Lekarne Ljubljana in v širšem slovenskem prostoru ter tako skrbi za splošen dvig kakovosti zdravja prebivalstva s kakovostnimi izdelki po dostopnih cenah.

Lekarna Ljubljana zaposluje 332 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, celotna organizacijska kultura in kadrovski sistemi potrjujejo uspešno uvajanje družini prijazne kulture v organizaciji. Podjetje skrbno in odgovorno skrbi za implementacijo izbranih ukrepov v praksi, kar podpira tudi najvišje vodstvo.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Časovni konto
 6. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Otroški časovni bonus – nadgradnja
 2. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 3. Filozofija/načela vodenja
 4. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih
 5. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih