Javni zavod Ljubljanski grad

Javni zavod Ljubljanski grad

Ljubljanski grad se že več kot petsto let ponosno dviga nad slovensko prestolnico, od leta 2010 pa deluje kot samostojen javni zavod v okviru Mestne občine Ljubljana. Zavod organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve z namenom oblikovanja celovite kulturne in turistične ponudbe. Na gradu deluje šest stalnih postavitev, zavod pa upravlja tudi s tirno vzpenjačo in Hostlom Celica.

Sprejeti ukrepi:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Filozofija / načela vodenja
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne in zaposlene
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Interni razpisi, nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 12. Podpora starejšim zaposlenim
 13. Obdaritve otrok zaposlenih