Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Javno komunalno podjetje Grosuplje neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve, ki so življenjskega pomena ali pa povečujejo kvaliteto življenja, kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, odvoz in deponiranje odpadkov, daljinsko ogrevanje, pogrebne in pokopališke storitve, hkrati pa dosega usklajeno in kakovostno delovanje vodstva, svojim zaposlenim pa nudi dolgoročno prijazno, ustvarjalno in varno okolje.

Podjetje zaposluje 117 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje vpeljalo večino izbranih ukrepov, ki se izvajajo skladno z naravo ukrepov.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Otroški časovni bonus
 7. Možnost izrednega dela doma
 8. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 9. Priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo
 10. Obdaritev otrok zaposlenih
 11. Psihološko svetovanje in pomoč