Javno podjetje Marprom d.o.o.

Javno podjetje Marprom d.o.o.

Javno podjetje Marprom d.o.o. izvaja linijski prevoz v mestnem prometu na območju Mestne občine Maribor. Poleg navedene obvezne lokalne gospodarske javne službe, opravlja podjetje tudi storitev posebnih linijskih prevozov in občasnih prevozov, prav tako pa izvaja tudi izbirno lokalno gospodarsko javno službo upravljanja prometnega dela Avtobusne postaje Maribor. Z namenom, da se uporabnikom zagotovi celovita rešitev mobilnosti, ter postane njihov dolgoročen in zanesljiv partner, upošteva podjetje pri svojem delovanju usmeritve odgovornosti do okolja in nenehnega izboljševanja kakovosti. Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje potrjuje ambicije Javnega podjetja Marprom d.o.o., da se zaposlenim zagotovijo urejeni delovni pogoji.

Podjetje zaposluje 244 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno izvajanje izbranih ukrepov, podjetje pa veliko sodeluje tudi z ostalimi organizacijami na različnih projektih, npr. v evropskem tednu mobilnosti in z zavodom za zaposlovanje v okviru projekta za izobraževanje.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Korporativno prostovoljstvo
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Ponudba za prosti čas
 12. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Otroški časovni bonus – nadgradnja
 2. Pooblaščenec / ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 3. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih