Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. oziroma skrajšano JP VOKA SNAGA d.o.o., s sedežem na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani. JP VOKA SNAGA d.o.o. uporabnikom zagotavlja kakovostne storitve oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter ravnanja z odpadki.

Izbrani ukrepi v prvem triletju:

 • Delovni čas po življenjskih fazah
 • Otroški časovni bonus
 • Načrtovanje letnega dopusta
 • Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 • Filozofija/načela vodenja
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Korporativno prostovoljstvo
 • Oglaševanje enakih možnosti
 • Otroci v organizaciji
 • Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 • Dodatne ure odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 • Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodij
 • Razvoj socialnih veščin za vodje
 • Psihološko svetovanje in pomoč