Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. je ustanovljeno za izvajanje dveh obveznih gospodarskih javnih služb, kar jasno opredeljuje temeljne okvire poslanstva podjetja – tim, ki prebivalce mesta Ljubljana z okolico zagotavlja čisto pitno vodo in skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Podjetje po številu uporabnikov na obeh področjih delovanja predstavlja največji oskrbovalni sistem v Sloveniji.Svojo dolgoročno poslanstvo uresničujejo z razvojnimi projekti na obeh področjih delovanja ter z varovanjem in zaščito okolja in vodnih virov.

VODOVOD-KANALIZACIJA zaposluje 345 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje ustrezno implementiralo vse ukrepe in poskrbelo, da večina zaposlenih, ki so upravičeni do koriščenja ukrepov, ukrepe lahko koristi. Informiranje zaposlenih je zelo dobro, zaposleni pa vidijo podjetje kot družini prijazno.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Delovni čas po življenjskih fazah
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Tim za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Filozofija/načela vodenja
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Korporativno prostovoljstvo
 12. Oglaševanje enakih možnosti
 13. Otroci v podjetju/organizaciji
 14. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Dodatne ure odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodij
 3. Razvoj socialnih veščin za vodje
 4. Psihološko svetovanje in pomoč