Kapitalska družba, d.d.

Kapitalska družba, d.d.

Poslanstvo Kapitalske družbe, d.d. je zagotavljati dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zagotavljajo dolgoročno varna, likvidna in donosna sredstva za izplačevanje dodatnih pokojnin zaposlenih prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. Vizija Kapitalske družbe je ostati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna finančna ustanova, ki z znanjem instrokovno usposobljenim kadrom zagotavlja dolgoročno rast svojega premoženja in premoženja zavarovancev sklada.

Podjetje zaposluje 58 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 8 ukrepov.
Kapitalska družba, d.d. bo do maja 2013 vpeljala 8 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Odnosi z javnostmi
 4. Časovni konto
 5. Otroški časovni bonus
 6. Dodatni dopust
 7. Filozofija in koncept vodenja
 8. Načrt ponovnega vključevanja po daljši odsotnosti z dela

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Druženje med zaposlenimi
 2. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 3. Obdaritev novorojenca
 4. Novoletno obdarovanje otrok