Kemijski inštitut

Kemijski inštitut

Kemijski inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin. Ustanovljen je bil leta 1946 kot Kemijski laboratorij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, danes pa deluje kot javni raziskovalni zavod na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 • Komuniciranje z zaposlenimi
 • Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 • Načrtovanje letnega dopusta
 • Ukrepi za varovanje zdravja
 • Korporativno prostovoljstvo
 • Nagrada vsakoletnemu naraščaju
 • Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Fleksibilni delovni odmori
 • Možnost izrednega dela od doma
 • Dan odprtih vrat
 • Psihološko svetovanje in pomoč
 • Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema
 • Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 • Obveščanje ob izteku pogodbe za določen čas