Kobilarna Lipica

Kobilarna Lipica

Javni zavod Kobilarna Lipica je najstarejša kobilarna z neprekinjeno tradicijo vzreje lipicanskih konj na svetu. Danes nudi dom okrog 350 lipicancem in je eden najlepših kulturno-zgodovinskih spomenikov Republike Slovenije. Da lahko skrbno in strokovno opravlja svoje poslanstvo, se vsak dan trudi več kot 80 zaposlenih, ki se s svojim znanjem in izkušnjami dopolnjujejo na celi vrsti različnih področij dela. Za čredo lipicancev skrbijo konjarji in hlevarji, ki vsak dan hranijo konje ter zagotavljajo čistočo in urejenost hlevov. Vzdrževalci skrbijo za urejenost 311 hektarjev obsežnega posestva in košnjo obsežnih travnikov, kjer pridelujejo lastno seno. Jahači lipiške šole jahanja so v ospredju pozornosti med nastopi na predstavah, vendar je pred aplavzom publike za vsakega od lipicancev skritih več let načrtnega treninga. Elegantni koraki žrebcev, harmonija njihovega gibanja in usklajenost skupine med nastopom so rezultat skrbnega in načrtnega treninga, ki traja od štiri do šest let. Poleg strokovnega znanja in rednega treninga zahtevajo tudi psihofizično dispozicijo oziroma talent – tako jahača kot tudi konja, obenem pa visoko stopnjo njune usklajenosti. Zato je delo v Kobilarni Lipica specifično, pravzaprav se ga v veliko primerih ne da priučiti izven kobilarne, kakršna je Lipica. To se odraža tudi pri delu uprave in splošnih služb, saj se pri svojem delu vsakodnevno povezujejo s turističnimi, gostinskimi in hotelirskimi delavci gospodarske družbe Lipica turizem d.o.o.

Kobilarna Lipica zaposluje 82 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je na podlagi revizije obstoječih ukrepov ter izbora novih ter izboljšave nekaterih obstoječih ukrepov organizacija upravičena do prejema polnega certifikata.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Dodatni dnevi odsotnosti brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Družinski premor
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri opravljanju občasnih del v podjetju
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke