KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.

KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.

Javno podjetje Komunala Kranj je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb, na način, ki bo zanesljiv, kakovosten, cenovno ugoden in okolju prijazen. Vizija podjetja je, da želi postati vzor občanom na področju skrbi za čisto in zdravo okolje in odličen primer ravnanja z okoljem za Evropo.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 207 sodelavcev in sodelavk.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Organizacija timskega dela
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 10. Obdaritev otrok zaposlenih
 11. Psihološko svetovanje in pomoč

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Podpora starejšim zaposlenim
 3. Možnost izrednega dela od doma
 4. Nadomeščanje