Komunala Novo mesto d.o.o.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Komunala Novo mesto d.o.o. je organizirana kot javno podjetje, osnovno poslanstvo družbe pa je ljudem omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju. Osnovno poslanstvo družbe je izvajanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev za vse uporabnike, kar omogoča življenje v čistem in zdravem okolju. Svoje poslanstvo gradijo na strokovnosti, temeljnih vrednotah družbe in dolgoletnih izkušnjah na področju izvajanja komunalnih storitev. Pri delovanju so njihove vrednote kakovostno in strokovno opravljene storitve, družbena in okoljska odgovornost, skrb za zaposlene in pripadnost družbi.

Komunala Novo mesto zaposluje 129 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je uvajanje ukrepov potekalo zgledno in v skladu s planom implementacije, poleg tega pa so v podjetju izvajali še nekatere druge družini in zaposlenim prijazne aktivnosti. Vse ukrepe izvajajo in zgledno spremljajo realizacijo ukrepov.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 4. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Brošure
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Otroci v organizaciji/podjetju
 12. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Korporativno prostovoljstvo
 3. Pozornost do zaposlenega ob rojstnem dnevu