Komunala Trebnje d.o.o.

Komunala Trebnje d.o.o.

Komunala Trebnje d.o.o. je javno podjetje v lasti štirih občin ustanoviteljic. Osnovna naloga je izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljno poslanstvo podjetja danes je permanentno zagotavljanje oziroma izvajanje javnih služb v dobro vseh uporabnikov javnih dobrin in občin ustanoviteljic.

Vrednote, s katerimi javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. sledi viziji in uresničuje svoje poslanstvo, so medsebojno sodelovanje, pomoč in spoštovanje, skupno in pošteno delo ter spoštovanje pravil in držanje dogovorov. S temi vrednotami podjetje stopa tako v odnose z občinami ustanoviteljicami, z uporabniki storitev kot tudi z zaposlenimi ter tako krepi svojo družbeno vlogo in poslanstvo v lokalnem okolju.

Podjetje zaposluje 64sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje v lokalnem okolju prepoznano kot družini prijazno podjetje in je željen zaposlovalec. Zadovoljstvo zaposlenih z ukrepi dokazuje, da vrednote DPP prehajajo v organizacijsko kulturo podjetja.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Otroški časovni bonus
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Ukrepi za varovanje zdravja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji
 10. Obdaritev novorojencev
 11. Ukrepi za povečanje socialne varnosti zaposlenih
 12. Novoletno obdarovanje otrok