Koncern SINTAL

Koncern SINTAL (SINTAL d.o.o., SINTAL MARIBOR d.o.o., SINTAL KOROŠKA d.o.o., SINTAL CELJE d.o.o., SINTAL VAZI d.o.o., SINTAL OBALA d.o.o., SINTAL IPO d.o.o., SINTAL FIVA d.o.o.)

V Sintalu praznujemo že 32 let našega delovanja. V tem obdobju smo se razvili v največjo družbo na področju varovanja v Sloveniji in smo edini, ki izvajamo storitve varovanja na celotnem območju države brez podizvajalcev. Vedno sta osrednje mesto zavzemala izobraževanje in nova tehnologija – imamo lasten razvoj naprav in storitev. Oblikovali smo tim, ki je prava kombinacija mladosti in inovativnosti ter zrelosti in izkušenj. Smo edina varnostna družba, ki izvaja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev. Smo tudi edina varnostna družba, ki ima skladno z Zakonom o zasebnem varovanju dva lastna certificirana varnostno-nadzorna centra. Zagotavljamo celovito ponudbo storitev varovanja oseb in premoženja ter upravljanja zgradb. Zadržali smo že preko 1.100 vlomilcev, preprečili veliko število požarov, poplav idr., že od leta 1997 poslujemo skladno z mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001, pridobili smo tudi certifikat upravljanja informacijske varnosti ISO 27001. S ponosom sledimo viziji Vaša varnost je naša skrb, ki nas spodbuja, da: ostajamo največja varnostna družba v Sloveniji, smo tehnološko napreden in inovativen kolektiv, gradimo okolje, ki nam omogoča kakovostno izvajanje storitev in širimo mrežo naših dejavnosti z razvojem vzporednih storitev.

Izbrani ukrepi Koncerna Sintal so:

Ukrep 1: Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

Ukrep 2: Komuniciranje z zaposlenimi

Ukrep 3: Komuniciranje z zunanjo javnostjo

Ukrep 4: Anketa Družini prijazno podjetje

Ukrep 5: Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja

Ukrep 6: Obdaritve otrok zaposlenih

Ukrep 7: Izbor najboljšega sodelavca / sodelavke

Ukrep 8: Kodeks delovanja / poslovanja organizacije

Ukrep 9: Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev

Ukrep 10: Nadomeščanje