KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.

KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.

Podjetje je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejelo 24. oktobra 2008.
Družba KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d. opravlja dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti. Lokalne gospodarske javne službe v občini Krško družba izvaja po pooblastilu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Krško in Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb, sklenjeno med Občino Krško in družbo KOSTAK d.d. Podjetje zaposluje 304 sodelavce in je uspešno implementiralo 13 ukrepov. Podjetje je 25.4.2012 pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, podjetje postavlja vrednoto »Družini prijazno podjetje« visoko v svoj sistem vrednot, ki je zelo naklonjen delavcu – človeku. Kostak je prvo podjetje med komunalnimi podjetji v Sloveniji. Pohvale vredno je njihovo prizadevanje, da bi s prikazom svoje dobre prakse vplivali na to, da bi filozofijo DPP sprejela tudi druga komunalna podjetja.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Odnosi z javnostmi Angažiranje v javnosti
 4. Otroški časovni bonus
 5. Koriščenje letnega dopusta
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Delovna srečanja zaposlenih
 8. Pooblaščenec za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 9. Filozofija – načela
 10. Izobraževanje in ocenjevanje vodij (na vseh nivojih)
 11. Razgovor s sodelavci in Individualni načrti kariernega razvoja
 12. Oglaševanje enakih možnosti
 13. Posojila in finančna pomoč
 14. Obisk Dedka Mraza
 15. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Mnenjske raziskave med zaposlenimi (nadgradnja obstoječega ukrepa)
 2. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine (nadgradnja obstoječega ukrepa)
 3. Otroški časovni bonus (nadgradnja obstoječega ukrepa)
 4. Psihološko svetovanje in pomoč (nadgradnja obstoječega ukrepa)
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 7. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v podjetju
 8. Obdaritev novorojenca