LIDL d.o.o. k.d.

LIDL d.o.o. k.d.

Podjetje LIDL d.o.o. k.d. stalno raste in zaposluje nove sodelavce za različna delovna mesta. Ustvarjajo delovno okolje, v katerem so ljudje vedno na prvem mestu. Kot ponosni prejemnik certifikata DPP bodo v okviru tega obsežnega projekta vpeljali različne aktivnosti, s katerimi bodo vsem Lidlovkam in Lidlovcem olajšali usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Prve aktivnosti so v njihovem kolektivu že naletele na izjemen odziv ter Lidl Slovenija še bolj utrdile kot ugledno in uspešno podjetje.

Podjetje zaposluje 1296 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 17 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila, da podjetje uspešno in skrbno izvaja izbrane ukrepe. Tako po številu kot vsebini ukrepov so pokazali visoko zavezanost pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Zaposleni so certifikat lepo sprejeli, in ob podpori vodstva koristijo ukrepe, ki so jim na voljo.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletnem obdobju:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Otroški časovni bonus
 3. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 9. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 10. Dan odprtih vrat
 11. Druženje med zaposlenimi
 12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 13. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 14. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 15. Obdaritev novorojenca
 16. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 17. Novoletno obdarovanje otrok