Lineal d.o.o.

Lineal d.o.o.

V družbi Lineal že več kot 22 let nudijo zanesljivo in celovito podporo pri uresničevanju kompleksnih gradbeno-inženirskih investicij svojih strank. S strokovnim znanjem med seboj dopolnjujočih strok svetujejo, načrtujejo in vodijo projekte s področij najzahtevnejših inženirskih gradenj. Posebno skrb posvečajo ustvarjanju zadovoljstva med zaposlenimi, kar jim predstavlja eno izmed najpomembnejših vrednot. Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje nam predstavlja potrditev te usmeritve, saj izkazuje družbeno odgovornost podjetja do zaposlenih in njihovih družin.

Podjetje zaposluje 44 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno in celovito izvajanje vseh sprejetih ukrepov. Podjetje sistem DPP dodatno dopolnjuje še z neformalnimi ukrepi, ki upoštevajo potrebe zaposlenih, nasploh pa želimo pozdraviti zavedanje vodstva, ki zadovoljstvo zaposlenih, vključno z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, obravnava kot enega od vzvodov za doseganje strateških ciljev podjetja.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Ukrepi za varovanje zdravja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Brošure
 6. Možnost izrednega dela od doma
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Otroci v organiziaciji/podjetju
 9. Novoletno obdarovanje otrok
 10. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 11. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 12. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 13. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus-vstop v šolo
 3. Obdaritev otrok zaposlenih-obdaritev novorojenca