JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o.

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o.

Družba JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. je v 100-odstotni lasti Mestne občine Ljubljana in izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb ter tržne dejavnosti. Gospodarske javne službe, ki jih družba izvaja so urejanje in čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin in vzdrževanje občinskih cest. Z naraščanjem dnevne migracije in števila prebivalcev se spreminja tudi obseg dejavnosti, predvsem pa standardi in s tem zahteve družbi, da zagotavlja zanesljivo, varno, okolju prijazno in ekonomsko učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih dejavnosti.

Ljubljanska parkirišča in tržnice zaposlujejo 152 sodelavk in sodelavcev in so uspešno implementirala 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje  učinkovito implementiralo izbrane ukrepe, ter jih ob veliki podpori in zavzetosti odgovornih oseb in najvišjega vodstva tudi zgledno izvaja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Obdaritev novorojenca
 10. Varstvo šolskih otrok v podjetju
 11. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Izmensko delo
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju