SNAGA, d.o.o.

SNAGA, d.o.o.

Ljubljanska SNAGA, d.o.o. je največje slovensko komunalno podjetje. Z njeno pomočjo je Ljubljana postala prva evropska Zero Waste prestolnica in hkrati evropsko glavno mesto, ki dosega najboljše rezultate v ločevanju. Snaga se zaveda, da ima kot komunalno podjetje moč in odgovornost za spreminjanje vrednot ter obnašanja svojih uporabnikov, in to s ciljem, da bomo postali bolj trajnostno naravnana ter odgovorna družba kritičnih potrošnikov.

Podjetje zaposluje 431 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, se je potrdilo uspešno izvajanje sprejetih ukrepov. Poudariti želimo tudi uravnotežen pristop, ki je prisoten pri nekaterih ukrepih, saj jih je možno koristiti v povezavi z vsemi družinskimi člani.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Delovni čas po življenjskih fazah
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Ukrep za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Dan odprtih vrat
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Korporativno prostovoljstvo
 12. Obvezna praksa otrok zaposlenih
 13. Obdaritev novorojenca
 14. Otroci v podjetju